تربیت جنسی نوجوانی

16.تربیت جنسی. دوره نوجوانی

16.تربیت جنسی. دوره نوجوانی

در دوره ی نوجوانی، تربیت جنسی بسیار حساس است. در این دوره، نقشهای جنسی و فعالیت هورمونهای جنسی آغاز می شود و انرژی جنسی بیدار می شود. در دوره ی نوجوانی اولین علایم بلوغ آشکار می شود و توجه نوجوان به جنس مخالف جلب می شود.
در نتیجه در دوره ی نوجوانی بیشتر از هر دوره ی دیگری، نوجوان، نیاز به دریافت اطلاعات دارد. بنابراین، اگر والدین این اطلاعات را در اختیار او قرار ندهند، نوجوان تلاش می کند تا از مسیرهای دیگری مثل فیلم دیدن، کمک گرفتن از همسالان و غیره این اطلاعات را به دست آورد که بعضا همه ی آنها درست نخواهد بود.

نکته ی قابل توجه


نکته ی قابل توجه در دوره ی نوجوانی، این است که مثل دوره های قبل واکسن موثر نیست و تمامی اطلاعات باید در اختیار نوجوان قرار بگیرد. سانسور اطلاعاتی معنا ندارد و اطلاعات باید کاملا واضح و شفاف گفته شود. در این دوره نوجوان را باید از اطلاعات سیراب کرد و منبع اطلاعات خودتان به عنوان فرد امن و نزدیک نوجوان باشید بهتر است تا دیگران.
والدین نه تنها اطلاعات را در مورد فرزندش باید به او ارایه دهد بلکه باید در مورد هر دو جنس نوجوانش را مطلع کند. حتی در مورد فیلم پورن ، سانسور اطلاعاتی وجود ندارد و اطلاعات با توجه به تم فیزیولوژیک می توان به نوجوان ارایه داد اما به نوعی نباشد که باعث برانگیختگی فیزیولوژیک در نوجوان گردد.


دانستنی‌های دوره ی نوجوانی


در قدم اول باید بدانیم که نوجوان ما در حال نزدیک شدن به دوره ی بزرگسالی است و ما به عنوان والدین نقش مهمی در این مسیر داریم. هر نوع واکنش ما در برابر بدن جدید و رشد یافته ی نوجوانمان به ایجاد آمیزه ای از احساسات مختلف در آنها منجر می شود. باید تلاشمان این باشد که هرگز احساس شرم و گناه به نوجوانمان القا نکنیم و کمکش کنیم بدنش را دوست داشته باشد و حس منفی نسبت به بدنش پیدا نکند. واکنشهای ما به عنوان والدین آینه ی تمام نمایی خواهد بود که سایه اش با نوجوان در دوره ی بزرگسالی همراه خواهد شد.

فهرست