والدین نباید به کودک بگویند

والدین نباید به کودک بگویند: عبارات منع‌شده در فرزندپروری

والدین نباید به کودک بگویند: عبارات منع‌شده در فرزندپروری

در نوشته حاضر، در راستای رابطه والدین و کودک، عباراتی که والدین نباید به کودک بگویند را بررسی می‌کنیم. این‌که والدین چه احساسی می‌توانند در برابر کودک داشته باشند را در پادکست یازدهم، والدگری بدون فیلتر، و همچنین نوشته مادری بدون فیلتر گفته‌ایم.

آیا باید والدین حتما به کودک عباراتی را بگویند؟

والدین در حین بزرگ شدن کودکانشان، خود را ملزم می‌دانند به نیازهای او پاسخ دهند. قسمتی از این نیازها، جسمی است، مانند نیاز به خوراک،‌ پوشاک و مسکن. قسمتی دیگر از نیازهای کودک، به روان او وابسته است. یکی از نیازهای روانی کودک، شنیدن کلماتی است که به افزایش احساس خودکارآمدی و همچنین بهتر شدن رابطه‌اش با والدین کمک کند.

نیازهای روانی، برای رشد و تحول کودک بسیار مهم هستند. یکی از نیازهای روانی، شنیدن کلماتی است که به یافتن هویت مستقل کودک و افزایش خودکارآمدی کمک کند.

هنگامی که کودک یک رابطه امن را تجربه کند، رابطه‌ای که در آن بدون هیچ شرطی پذیرفته می‌شود،‌ می‌تواند به طور سالم به والدین دلبسته شود. به پشتوانه این دلبستگی، والدین می‌توانند انضباط و رفتارهایی را که می‌خواهند کودک یاد بگیرد از او طلب کنند. عباراتی که والدین نباید به کودک بگویند موجب می‌شود در آینده و زمان نوجوانی، پذیرش قوانین برای فرد سخت شود.

چه عباراتی را والدین حتما باید به کودک بگویند؟

این عبارات برای هر کودک متفاوت است. وجه اشتراک همه عباراتی که والدین باید به کودک بگویند، این است که نگرانی‌های کودک را کم کند. کودکان نگران هستند که طرد شوند، دوست داشته نشوند و یا رها شوند. عباراتی مانند: “خیلی دوست دارم که مامان توام”، “من بهت باور دارم”، “ممنون که کمک کردی”، “میدونم که سعیتو کردی”… این جملات نه تنها به کودک عزت نفس و احساس خودکارآمدی می‌دهد، بلکه دلبستگی والدین را نیز با کودک به صورت ایمن نگه می‌دارد.

عباراتی که والدین نباید به کودک بگویند

والدین برای این‌که در لحظه پاسخ مورد نظر را بگیرند،‌ یا کودکشان آن‌گونه که آنان می‌خواهند رفتار کند، به عباراتی متوسل می‌شوند که نتیجه زودهنگام دارد. اما از آن جهت این عبارات را والدین نباید به کودک بگویند که در طولانی‌مدت آسیب جدی به او وارد می‌شود.

عباراتی که باعث شود کودک حس ناکارآمدی کند و یا عزت نفسش کم شود. مانند: “تو بیشتر دویدی یا دوستت؟”، تو چرا اینجوری هستی؟”.

عباراتی که موجب شود کودک از ابراز یا حتی داشتن هیجانات خود شرم یا احساس گناه داشته باشد. مانند: “گریه نکن!”، “خجالت بکش! از بابات عصبانی میشی!”.

عباراتی که کل شخصیت کودک را دربرمی‌گیرد و والدین نباید به کودک بگویند. مانند: “دختر بد!” یا “متأسفم برات”.

برای اطلاعات بیشتر، به این سایت مراجعه کنید.

فهرست