loader

روان نوشته

ترس کودک در مواقع بحرانی

در موقعیت‌های بحرانی، مانند وقتی که یک بیماری در جامعه در حال فراگیر شدن است، اضطراب و نگرانی کاملأ طبیعی است.

ادامه مطلب ...

برای این‌که سیستم خانواده، خوب کار کند و به منظور سلامت همه اعضای خانواده، ما به حریم‌ها و مرزهای مشخصی نیاز داریم.

ادامه مطلب ...
رابطه مادر و کودک

رابطه مادر و کودک از جهت این‌که در سراسر زندگی کودک اثرگذار است، بسیار مهم است. مادر سرد و غیر همدل باعث می‌شود کودکش احساس کند که دوست‌داشتنی نیست.

ادامه مطلب ...
مادری بدون فیلتر
01 اردیبهشت 1398

مادری بدون فیلتر

قوانین نانوشته ای بر زنان و مادران این سرزمین تحمیل شده است! در مادری بدون فیلتر می‌توانیم در مورد احساسات مادران را بررسی کنیم

ادامه مطلب ...
ترس کودک در مواقع بحرانی

در موقعیت‌های بحرانی، مانند وقتی که یک بیماری در جامعه در حال فراگیر شدن است، اضطراب و نگرانی کاملأ طبیعی است.

ادامه مطلب ...

برای این‌که سیستم خانواده، خوب کار کند و به منظور سلامت همه اعضای خانواده، ما به حریم‌ها و مرزهای مشخصی نیاز داریم.

ادامه مطلب ...