فرزندپروری بدون فیلتر

11. والدگری (فرزندپروری) بدون فیلتر

11. والدگری (فرزندپروری) بدون فیلتر

من نسبت به فرزندم می توانم چه احساساتی داشته باشم؟

فرزندپروری چیست؟ این کلمه چه بار مسؤلیتی برای والدین دارد؟ بررسی تاریخچه ای فرزندپروری نشان می دهد از دیرباز افراد خود را ملزم می دانستند که نسبت به فرزندشان یک سری  تعهدات داشته باشند. والدین تلاش بسیاری می کنند تا کاری را که فکر می کنند درست است انجام دهند. تا فرزندشان آن گونه که باید رفتار کند. در نهایت، بسیاری متوجه می شدند که باوجود تلاش های بسیار باز هم نتیجه ای را که می خواهند از پس رفتارشان با فرزندشان  نمی گیرند. پس چه چیزی است که با وجود کارهای بسیاری که ما در جهت بهتر شدن رفتار فرزندمان انجام میدهیم باز هم نتیجه مناسب را نمیگیریم؟

والدگری بدون فیلتر چیست؟

در این قسمت از روانپادکست به این موضوع پرداخته ایم که والدین نسبت به فرزندان چه احساساتی ممکن است داشته باشند. این احساسات چطور می تواند در رابطه شان با فرزندشان اثر گذار باشد؟ دیدی که والدین به فرزندشان دارند چطور فرزندپروری را شکل می دهد و تغییر می دهد؟ آیا والدین باید این احساسات را داشته باشند؟ آیا این احساسات باید تجربه شوند؟

از وقتی کودک به دنیا می آید تغییراتی در زندگی پدر و مادر می گذارد. این باعث می شود تا آنان احساسی نسبت به فرزندشان داشته باشند؟  این احساسات نه تنها بر رابطه آنان با فرزندشان اثر می گذارد؛ بلکه در روابط زناشویی هم دخالت می کند. برای اینکه بدانیم این دخالت چگونه باشد تا به نتیجه بهتری برسیم،‌ بایستی در قدم اول از این احساسات آگاه باشیم و بدانیم اثر این احساسات در رفتار ما با همسر و فرزندانمان چطور است.

چطور در فرزندپروری اثر می گذارد؟

در این قسمت از روانپادکست هم از تعریف فرزندپروری گفتیم؛ هم از اینکه چطور یک فرزندپروری می تواند در پی رفتار کودکان تغییر کند. به عبارتی دیگر، چطور فرزندان با رفتارهایشان فرزندپروری را هدایت می کنند. این یعنی، همیشه آن طور که فکر می کنیم پیش نمی رود و گاهی باید از بالا به چرخه های رفتاری آسیب زا نگاه کنیم و سعی کنیم آنان را در جهت بهتر شدن اوضاع بشکنیم.

فهرست