عشق و سیر تحولی آن

09. سیر تحولی دلبستگی و عشق

09. سیر تحولی دلبستگی و عشق

کودك در ابتداي زندگي سراسر نياز است و عشق خواه. عشق و دلبستگی برای او در والدین یا افرادی که از او مراقبت می کنند خلاصه می شود. ارتباط وی در این سن محدود به افراد امن و نزدیک زندگی اوست. از طرفی نیازها و عشق خواهی او حد و مرزی ندارد و خواسته ها و نیازهای او نیز تمامی ندارد. مدام والدین را در تملک خویش می ­خواهد. والدین حق ندارند زمانی برای خودشان بخواهند. کودک متملک تمامی زمانهای والدین را به خودش اختصاص داده است. به محض دور شدن والدین از دایره دید کودک، گریه و بی تابی کودک شروع می شود و فکر می کند منبع عشق و دلبستگی اش تهدید شده است.

دلبستگی و نظر فروید

کودک تازه متولد شده، به نوعي مكش عشق دارد، همه چيز خواه است وخود خواه و خودشیفته! فروید معتقد بود که خود شیفتگی مرحله ای از سیر طبیعی رشد است. نوزاد خیلی سریع وبه محض خواستن چیزی، خواسته هایش بر آورده می شود.  در نتيجه توجه نوزاد در ابتدا معطوف به خود است چون بين نيازهايش و ارضاي آن تاخيري وجود ندارد. کودک در این دوره ی تحولی فقط خودش را می بیند و  در دوره ی اول زندگی و در اين سن والدین سريع خواسته هاي او را برآورده مي كنند وقتي به مرور بزرگ مي شود ديگر آن برآورده شدن خواسته هاي سريع و به موقع وجود ندارد و تاخير در ارضا نيازهايش را تجربه مي كند. پس متوجه ي دنياي بيرون هم خواهد شد و به مرور توجه از عشق به خود به سمت ديگري مهم مي رود و منبع دلبستگی تغییر می کند.

تحول عشق

بنابراین کودک در طی مراحل رشدی،  با تاخير در ارضا نيازهايش  رو به رو می ­شود و ناكام شدن در اين مسير، عشق را دچار دگرديسي و تحول مي کند. بنابراین ناکامی کودک در مسیر تحول، لازمه رشد طبیعی اوست. اگر زندکی کودک سراسر بر آورده شدن خواسته ها و نیازهایش باشد و ناکامی رخ ندهد، در مراحل بعدی رشد دچار مشکل خواهد شد.

در این قسمت روانپادکست به سیر تحولی عشق می پردازیم و مهمان این پادکست جناب آقای دکتر مهدی رضا سرافراز عضو هییت علمی دانشگاه شیراز می باشد. در قسمت بعد روانپادکست نیز به آسیب شناسی عشق خواهیم پرداخت.

فهرست