گذر از بحران

گذر از بحران ها: از حوادث چگونه عبور کنیم؟

گذر از بحران ها: از حوادث چگونه عبور کنیم؟

هر یک از ما، در طول زندگی با بحران‌ های فردی، مالی و اقتصادی، خانوادگی و یا حتی ناراحتی‌های جسمانی مواجه می‌شویم که این مسایل، سلامت روان ما را به خطر می‌اندازند و آن را تحلیل می‌برند. در نتیجه، به مرور ظرفیت روانی ما کاهش می‌یابد. در جریان زندگی، ما درگیر بحران و اتفاقات مختلفی می‌شویم که ظرفیت روانی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ظرفیت روانی افراد متفاوت است و حتی افراد با ظرفیت روانی بالا ممکن است بعد از مدتی با چند اتفاق، ناگهان در هم شکند و تغییر کند. بنابراین، ظرفیت روانی به مرور ترک بر می‌دارد و ما تحت فشار روانی زیاد گاه دست به کار‌هایی می‌زنیم.

نادیده گرفتن بحران‌ها و از سوی دیگراغراق و فاجعه‌سازی آن، مانع برخورد واقع‌بینانه‌ی ما با بحران می‌شود. در حال حاضر، ما با یک بحران همه‌گیر رو به رو هستیم که ما را ملزم می‌کند در قرنطینه خانگی بمانیم. ویروس کرونا این روزها مهمان ناخوانده‌ی ما شده است و ما نیاز داریم بدانیم که چطور سلامت روان‌مان را حفظ کنیم.

وقتی درگیر بحران می‌شویم…

وقتی درگیر بحران می‌شویم، سلامت  جسم و روان ما تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در یک بحران همه‌گیر، ممکن است فردی به دلیل ظرفیت روانی پایین در هم شکند و دیگری تاب‌آوری بیشتری در این مورد داشته باشد.  در مواقع بحرانی به بررسی فرایند‌های لحظه به لحظه برای عمل نیاز داریم. ما همیشه تمایل داریم شرایط را تحت کنترل خود در بیاوریم، بنابراین، در مواقع بحرانی عدم کنترل بر شرایط، برای ما آزار‌دهنده است و ما تلاش می‌کنیم تا جایی که می‌توانیم با فعالیت‌هایمان، بحران را تحت کنترل خود در بیاوریم.

برای به کنترل در آوردن شرایط، اگر دانش و مهارت کافی در این مورد نداشته باشیم، تقلا برای به کنترل در آوردن اوضاع ما را تحلیل می برد.  از طرفی، مبهم بودن آینده‌ی یک بحران ما را می‌ترساند. پذیرش مبهم بودن آینده، تحمل ابهام را در ما بیشتر می‌کند. زندگی، سراسر ابهام است و باید آن را در آغوش بکشیم تا ما را به کام خود نکشد.

احساساتی که تجربه می‌کنیم…

در بحران‌های مختلف، ما آمیزه‌ای از احساسات مختلف مثل غم، خشم، اندوه و … را تجربه می‌کنیم. انکار این احساسات و نادیده گرفتن آن، کمکی به ما نمی‌کند. غرق شدن در غم و اندوه نیز کمکی نخواهد کرد. طبیعی است در بحران‌ها درگیر احساسات منفی شویم. ما نیاز داریم که در هر شرایطی که هستیم، آگاه باشیم که با آمیزه‌ای از احساسات مختلف رو به رو هستیم. قبول وجود آمیزه‌ای از احساسات مختلف درون ما، می تواند به پذیرش و کنار آمدن بهتر با این احساسات کمک کند.

موانع و بحران‌هایی که در مقابل فعالیت‌های انسان قرار می‌گیرد مثل حصار‌های ذهنی هستند که همه‌ی آن‌ها را می‌توان با اخذ یک تصمیم سازنده و دقیق از بین برد. بنابراین، تصمیم درست گرفتن برای عمل در شرایط بحرانی، عاملی سازنده است. این قسمت از روانپادکست به بحران و شرایطی که در بحران برای ما پیش می آید و تصمیم گرفتن در مواقع بحرانی پرداخته شده است.

منبع برای مطالعه بیشتر

فهرست