در این قسمت از روانپادکست، از خشم و عصبانیت گفتیم. از افرادی گفتیم که همیشه نسبت به آگاهی از خشم و ابراز صریح آن، منع شده اند. از طرف دیگر، از افرادی گفتیم که نمی‌توانند ذره ای از خشم را در درونشان تحمل کنند و آن را به بیرون و به سمت اطرافیان پرتاب می کنند. اما آیا خشم مضر است یا مفید؟

عصبانیت مضر است یا مفید؟

 عصبانیت و خشم یک هیجان سالم و طبیعی است و مثل هر هیجان دیگری حاوی یک پیام است؛ پیامی که می‌گوید موقعیتی که در آن هستید ناراحت‌کننده، نا‌عادلانه یا تهدید‌کننده است. اگر شما نسبت به خشم، واکنشی طوفانی نشان دهید، این پیام شانسی برای انتقال و تأثیر‌گذاری نخواهد داشت. بنابراین، با این که کاملا طبیعی است که از موقعیت‌های ناکام کننده یا حاوی بدرفتاری عصبانی شوید؛ مشکل زمانی شروع می‌شود که بروز عصبانیت‌تان باعث آسیب به شما یا دیگران شود.

انحراف از مسیر اصلی عصبانیت و خشم

اگر روش‌های کنترل خشم به کار نمی‌آید، به احتمال زیاد خشم ما از مسیر اصلی خود منحرف شده است. ممکن است شیوه‌ی برخورد ما این باشد که از عصبانیت دوری می‌کنیم و راهبرد مقابله با خشم نادیده گرفتن آن باشد. یا ممکن است سریع عصبانی شویم و راهبرد مقابله با خشم در ما برون‌ریزی آن باشد. این روش‌ها، روابط ما را تیره و تار می کنند. اگر یاد نگیریم چطور از کاربرد خشم استفاده کنیم یعنی مهارت مدیریت خشم نداریم و البته خیلی از ما درگیر یک سری باورهای غلط پیرامون خشم خودمان هستیم. در این قسمت تلاش کرده‌ایم تا حدودی این باورها را به شما بشناسانیم و شما را نسبت به آن‌ها آگاه کنیم.

نشانه‌های بروز خشم

گاهی اوقات، با این که ممکن است گاهی به نظر برسد که بدون مقدمه در شما فوران خشم رخ می‌دهد؛ اما در واقع نشانه‌هایی در بدنتان به شما هشدار می‌دهند. شما می‌توانید با آگاهی نسبت به آن، بهتر خشم خود را مدیریت کنید. به حالتی که خشم می‌تواند در بدنتان ظاهر شود توجه کنید. ممکن است یکی از این علایم در شما مشاهده شود. به عنوان مثال دل پیچه در معده، گره کردن دست ها یا به هم فشردن فک ها، عرق سرد کردن یا سرخ شدن، سریع نفس کشیدن، سردرد، برافروخته به نظر رسیدن، کوبش قلب، منقبض شدن شانه ها.

چطور راهبرد مقابله با خشم مناسب داشته باشیم؟

خشم می‌تواند با رقص خود، در وجودمان ما را هدایت و راهنمایی کند. اگر راهبرد مقابله با خشم شما مفید نیست و در موقعیت‌های مختلف، به شما ضربه می زند؛ از تغییر دادن آن نهراسید و شجاعانه تلاش کنید تا راهبرد مفیدی را جایگزین کنید. شما باید متوجه باشید که خشم و عصبانیت بیش از حد در موقعیت‌ها و روابطتتان، چه هزینه‌ای برای شما داشته است و چه آسیب‌هایی به خودتان و دیگران زده است. آگاهی نسبت به هزینه‌ی خشم ناکار‌آمد، می‌تواند به ما کمک کند تا رقص خشم خود را یاد بگیریم و با نوسانات آن همراه شویم و زبانش را بیاموزیم تا در روابط و موقعیت‌ها بهتر برخورد کنیم. خشم گلوله‌ی مذابی ست که رقص آن را باید یاد بگیریم! با رقصیدن به ساز آن و عدم‌آگاهی، از این هدیه‌ی درونی غافل مانده‌ایم…

منبع برای مطالعه‌ی بیشتر