چطور بدون ترس وارد رابطه شوم؟

20. چطور بدون ترس وارد روابط شوم؟

20. چطور بدون ترس وارد روابط شوم؟

هر یک از ما، زندگیمان سرشار از روابط است و با آنها تعریف می‌شویم! روابط ما، تجارب زندگی ما هستند. بعضا این تجربه‌ها همیشه شاد نخواهند بود! همیشه روابطی که برقرار می‌کنیم، درست نیستند! ما آفریده نشده ایم که همیشه کار درست را انجام دهیم! ما نمی‌توانیم تضمین کنیم همیشه رابطه سالمی را تجربه خواهیم کرد.

روابط و نقش آن در زندگی ما

تاریخچه‌ی زندگی‌مان را که ورق بزنیم، پر است از اشتباهات بزرگ و کوچکی که مرتکب شده‌ایم و سایه‌ی احساسات مختلفی که روی روان ما و رابطه‌ی ما سایه افکنده است. هراس از احساسات و نخواستن همه جانبه‌ی آنان، مانع از برقراری روابط می‌شود. 

اگر من از برقراری رابطه بترسم چون از رابطه فقط انتظار عشق دارم و هیچ احساس دیگری را به رسمیت نشناسم و از هر احساس دیگری مثل خشم، نفرت، غم و … دوری کنم فقط خودم را گول زده‌ام. 

روابط و تعارضات

روابط بستر تعارضات است. تعارضات ما را درگیر می کند و ما بین خواستن و‌نخواستن رابطه معلق می شویم. بخشی از ذهنمان رابطه را می‌خواهد و بخش دیگر ذهنمان، درگیر عاطفه هراسی است و به ما هشدار می‌دهد به رابطه نزدیک نشویم و روابط را محدود نگه داریم. وارد روابط شدن را مساوی آسیب دیدن می دانیم، ترس از آسیب دیدن نمی‌گذارد وارد روابط شویم.

رابطه ام را چگونه نجات دهم؟

واقعیت این است که احتمال آسیب وجود دارد و رابطه‌ی اشتباه قابلیت این را دارد که به ما آسیب بزند. ممکن است آدمی اشتباهی سر راه ما قرار بگیرد و دنیای ما را جهنم کند. قرار نیست در روابط همیشه اتفاق خوب بیفتد. اما اگر تک بعدی نگاه نکنیم و واقع بین باشیم می توان بعد دیگر قضیه را نیز دید. با پذیرش ابعاد همه جانبه یک رابطه می‌توانیم به خودمان و به رابطه‌مان کمک کنیم. اگر من احساسات مختلف را در رابطه‌ام بپذیرم و تلاشم را به جای انکار واقعیت، متمرکز روی تجربه‌ی احساسات مختلف در رابطه‌ام کنم و به طرف مقابلم بگویم چه می‌خواهم شاید بتوانم بهتر با موقعیت برخورد کنم.

اگر هراس از عواطف و احساساتم را به عنوان ابزاری برای نزدیک نشدن به رابطه استفاده کنم. به علاوه، ترس از آسیب دیدن در روابط مانع شود که رابطه‌ای را تجربه کنم. مدام زندگی‌مان در فرار از روابط خلاصه خواهد شد. به صورت تدریجی می توانیم خود را با یک رابطه رو به رو کنیم. با کمک آشنایی با احساساتمان و آگاهی از دردسر‌های هراس از عاطفه و خود را در موقعیت داشتن رابطه قرار دادن ما را به صورت تدریجی و منظم به سمت کم شدن هراسمان هدایت می‌کند.
در این قسمت روانپادکست (پادکست روانشناسی) با ما همراه باشید و قسمت آخر عاطفه هراسی را بشنوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد درمان عاطفه هراسی، به این سایت مراجعه کنید.

فهرست