مادری بدون فیلتر

مادری بدون فیلتر

مادری بدون فیلتر

قوانین نانوشته ای بر زنان و مادران اين سرزمين تحميل شده است! در مادری بدون فیلتر می‌توانیم در مورد احساسات مادران را بررسی کنیم. یک مادر شاغل قضاوت می شود و محكوم می شود به بي مهري!

مادری بدون فیلتر یعنی فیلترهای ذهنی خود را دوباره مورد توجه قرار دهیم. چطور دلت مي آيد فرزندت را رها كني به امان خدا! مي خواهي درس بخواني پس همسر و فرزندت چه مي شود!؟ اول بگذار بچه ت از آب و گل در بيايد! بچه ت داره شير ميخوره گناه داره صبر كن! كودكت مي خواد بره كلاس اول صبر كن! نوجوانت در دوره ي بحرانيه صبر كن! این ها همه فیلترهایی است که مادرها را دچار تنش می‌کنند.

صبر كردن‌ها آنقدر فرد را به سمت صبوري و منتظر ماندن هل مي‌دهد كه در نهايت انتظار او را می‌بلعد! بهشت زير پاي مادران همچنان مي‌تواند باشد اگر مادر به خودش هم اهميت دهد! مادری بدون فیلتر به این مسئله می‌پردازد که به تفكرات اين جامعه تزريق شده است اين دو در يك اقليم نمي گنجد.

مادری بدون فیلتر دنبال چیست؟

برچسب تقدس و تقدس گرایی را اگر از پيشاني يك مادر جدا كنيم شايد مادر هم بتواند نفسي بكشد! مادري قشنگ است اما مسئوليتش با مادر مقدس است، اغراق آميزتر از آنچه بايد باشد، شده است. چرا براي يك مادر پذيرفته شده نيست كمي براي خودش زندگي كند؟! جامعه و اطرافیان خیلی از جاها این فکر را تزریق می کنند که مادر باید فداکاری کند و از خودش بگذرد تا بهشت نصیبش شود. مادری بدون فیلتر یعنی دور کردن این افکار مسموم از جامعه.

اجازه نمي دهم درس بخواني؟ اجازه نمي دهم كار كني؟ باید از من اجازه بگیری؟ اجازه نمي دهم ها تا كجاي زندگي يك دختر بايد ادامه داشته باشد؟! نمي تواني ها تا كجاي زندگي يك زن بايد شنيده شود؟ رقصيدن به ساز ديگري تا كجا بايد دست و پای يك زن را زنجير كند؟ خشونت فقط كتك زدن نيست گاه كلام نزديكانمان مي تواند خنجري باشد بر پيكره ي روحمان … بياييد لحنمان را تغيير دهيم و از خودمان شروع كنيم… با مادری بدون فیلتر مادران می‌توانند بدون احساسات مخرب، از فرزندپروری لذت ببرند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع می توانید قسمت ۱۱ روانپادکست را بشنوید. همچنین، متن فرزند پروری بدون احساس گناه را بخوانید.

فهرست