قوانین نانوشته ای بر زنان و مادران این سرزمین تحمیل شده است! در مادری بدون فیلتر می‌توانیم در مورد احساسات مادران را بررسی کنیم. یک مادر شاغل قضاوت می شود و محکوم می شود به بی مهری!

مادری بدون فیلتر یعنی فیلترهای ذهنی خود را دوباره مورد توجه قرار دهیم. چطور دلت می آید فرزندت را رها کنی به امان خدا! می خواهی درس بخوانی پس همسر و فرزندت چه می شود!؟ اول بگذار بچه ت از آب و گل در بیاید! بچه ت داره شیر میخوره گناه داره صبر کن! کودکت می خواد بره کلاس اول صبر کن! نوجوانت در دوره ی بحرانیه صبر کن! این ها همه فیلترهایی است که مادرها را دچار تنش می‌کنند.

صبر کردن‌ها آنقدر فرد را به سمت صبوری و منتظر ماندن هل می‌دهد که در نهایت انتظار او را می‌بلعد! بهشت زیر پای مادران همچنان می‌تواند باشد اگر مادر به خودش هم اهمیت دهد! مادری بدون فیلتر به این مسئله می‌پردازد که به تفکرات این جامعه تزریق شده است این دو در یک اقلیم نمی گنجد.

مادری بدون فیلتر دنبال چیست؟

برچسب تقدس و تقدس گرایی را اگر از پیشانی یک مادر جدا کنیم شاید مادر هم بتواند نفسی بکشد! مادری قشنگ است اما مسئولیتش با مادر مقدس است، اغراق آمیزتر از آنچه باید باشد، شده است. چرا برای یک مادر پذیرفته شده نیست کمی برای خودش زندگی کند؟! جامعه و اطرافیان خیلی از جاها این فکر را تزریق می کنند که مادر باید فداکاری کند و از خودش بگذرد تا بهشت نصیبش شود. مادری بدون فیلتر یعنی دور کردن این افکار مسموم از جامعه.

اجازه نمی دهم درس بخوانی؟ اجازه نمی دهم کار کنی؟ باید از من اجازه بگیری؟ اجازه نمی دهم ها تا کجای زندگی یک دختر باید ادامه داشته باشد؟! نمی توانی ها تا کجای زندگی یک زن باید شنیده شود؟ رقصیدن به ساز دیگری تا کجا باید دست و پای یک زن را زنجیر کند؟ خشونت فقط کتک زدن نیست گاه کلام نزدیکانمان می تواند خنجری باشد بر پیکره ی روحمان … بیایید لحنمان را تغییر دهیم و از خودمان شروع کنیم… با مادری بدون فیلتر مادران می‌توانند بدون احساسات مخرب، از فرزندپروری لذت ببرند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع می توانید قسمت ۱۱ روانپادکست را بشنوید. همچنین، متن فرزند پروری بدون احساس گناه را بخوانید.