loader

روان نوشته

زخم خود شیفتگی

خودشیفتگی یک وضعیت فردی است که در آن فرد، خود را بی‌ارزش می‌داند و مدام در پی تأییدشدن از سوی دیگران است؛

ادامه مطلب ...
درماندگی آموخته شده

درماندگی آموخته شده زمانی اتفاق می‌افتد که فردی مرتباً با موقعیت‌های پرتنش غیرقابل کنترل مواجه شود و به این باور برسد که بین رفتار او و اتفاقات پیرامونش ارتباطی وجود ندارد.

ادامه مطلب ...
درماندگی آموخته شده در دانش آموز

درماندگی آموخته شده زمانی رخ می دهد که فرد مکرراً با تجربه‌ای ناخوشایند مواجه شود و طی آن دریابد کنترلی بر شرایط ندارد.

ادامه مطلب ...
درماندگی آموخته شده

شاید تا به حال در موقعیت‌های پرتنشی قرار گرفته اید که در آن احساس درماندگی کرده و هر اقدامی را برای عوض کردن اوضاع بی‌فایده دانسته‌اید.

ادامه مطلب ...