loader

روان نوشته

معنی زندگی

معنی زندگی در جهانی بی‌معنی: برای چه زندگی می‌کنیم؟ خب که چه؟

ادامه مطلب ...
روانشناسی تنهایی

در این روان‌نوشته در تلاش خواهیم بود تا در ادامه صحبت‌های قبلی از احساس تنهایی و انواع آن، به توضیح دقیق‌تر تنهایی اگزیستانسیالیسم (وجودی) از منظر روانشناسی بپردازیم

ادامه مطلب ...
مهارت اجتماعی

برعکس ریاضی یا علوم، مهارت اجتماعی را باید در عمل یاد گرفت. وقتی که کودک هستید، می‌توانید در عمل یاد بگیرید تعارض‌ها را چگونه مدیریت کنید.

ادامه مطلب ...
احساس تنهایی

احساس تنهایی را همه ما تجربه کرده‌ایم. اما این تنهایی، این واژه پر کاربرد و این دردِ درونی که همگان آن را تجربه می‌کنند، چیست؟

ادامه مطلب ...