loader

روان نوشته

ذهن آگاهی

ذهن آگاهی چیست؟ یادگیری مشاهده‌ی هیجان‌ها

ادامه مطلب ...
ردیابی هیجان ها

اولین گام مهم در راستای کمک به درک بهتر تجربه ی هیجانی و افزایش توانایی مدیریتشان، این است که فهم بهتری از زمان، مکان و چرایی به وقوع پیوستن آن‌ها به دست بیاوریم

ادامه مطلب ...
نظریه هیجان

هیجان‌ها اثر بسیار قدرتمندی بر رفتار انسان دارند. هیجان‌های قوی می‌توانند باعث شوند تا اعمالی انجام دهید که در حالت عادی انجام نمی‌دهید.

ادامه مطلب ...
مقابله با خشم

در زندگی شاهد افرادی هستیم که همیشه نسبت به آگاهی از عصبانیت و ابراز صریح آن، منع شده‌اند. قوانین نانوشته ای که به ما دیکته شده است

ادامه مطلب ...